Program velikonočního týdne

Během velikonočního týdne jsme v našem kostele připravili několik setkání, ke kterým vás rádi zveme. Prožijte s námi zastavení, zamyšlení a ponoření do úžasného a dojemného příběhu Velikonoc, který přináší poselství o naději.

Vaši kazatelé, Michal Balcar a Martin Pavlík