Příspěvek na provoz sboru

Příspěvek na provoz sboru

20% VYBRÁNO Z CZK 942500

Sbírka ukončena

Na provoz sboru můžete přispět ve sbírkách při bohoslužbách nebo také bezhotovostně na účet 1871369/0800 pod v.s. 99999.

Za všechny příspěvky moc děkujeme!