Příspěvek na provoz sboru

Příspěvek na provoz sboru

90% VYBRÁNO Z CZK 676000

Sbírka ukončena

Na provoz sboru můžete přispět ve sbírkách při bohoslužbách nebo také bezhotovostně na účet 1871369/0800 pod v.s. 99999.

Za všechny příspěvky moc děkujeme!