Příspěvek do Fondu naléhavé pomoci

Příspěvek do Fondu naléhavé pomoci

Ti, kteří by rádi přispěli do Fondu naléhavé pomoci, mohou zasílat prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 1871369/0800, variabilní symbol 77777.