Příspěvek do Fondu naléhavé pomoci

Příspěvek do Fondu naléhavé pomoci

Sbírka ukončena

Ti, kteří by rádi přispěli do Fondu naléhavé pomoci, mohou zasílat prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 1871369/0800, variabilní symbol 77777.