Pomozte dětem ze slumu

Pomozte dětem ze slumu

Sbírka ukončena

Čalantika je vzdělávací centrum pro chudé děti a jejich rodiny žijící ve stejnojmenném slumu v bangladéšské Dháce. Centrum bylo zřízeno v roce 2013 humanitární organizací ADRA za podpory českých dárců. V roce 2021 centrum navštěvuje 80 dětí v rozmezí 1. až 5. ročníku a dále zhruba 31 absolventům pomáháme v dalším studiu na škole UCEP. Přečtěte si, jak konkrétně Čalantika pomáhá.

Jaký problém řešíme?

Třídy ve státních školách jsou přeplněné a učitelé se tak žákům nemohou dostatečně věnovat. Rodiče v Bangladéši jsou proto nuceni dětem platit doučování, aby dosáhly alespoň na základní vzdělání. Po 5. ročníku všichni musejí úspěšně absolvovat státní srovnávací zkoušku, jinak nemohou pokračovat ve vzdělávání na střední škole.

Státní školy je ale nejsou schopny na tuto zkoušku připravit. Děti z chudých rodin, jejichž rodiče neumějí číst a psát, nemohou tak na vzdělání dosáhnout. Naše vzdělávací centrum poskytuje vybraným dětem z těch nejchudších a nejproblematičtějších poměrů (neúplné rodiny, rodiče jsou handicapovaní apod.) systematické vzdělávání, které prohlubuje znalosti v probírané látce ve státních školách a připravuje je na úspěšně absolvování státní srovnávací zkoušky na konci 5. ročníku.

V Čalantice dětem zajišťujeme:

  • bezplatnou výuku každý všední den
  • učebnice, sešity, psací potřeby, uniformy a další školní pomůcky
  • výživné teplé jídlo, které splňuje potřebné nutriční hodnoty
  • pravidelné zdravotní prohlídky, základní lékařskou péči, léky a vzdělávání v oblasti zdraví a hygieny
  • volnočasové aktivity, kterých se dětem v prostředí slumu nedostává, a každoroční školní exkurze mimo slum

Pomoci můžete více způsoby. Buď na účet veřejné sbírky na podporu Čalantiky: 66888866/0300, var. symbol: 720, nebo přes webový portal darujme.cz. Můžete vybrat také konkrétní částku na tomto odkzu 🙂