Pomozte dětem do školy

Pomozte dětem do školy

Sbírka ukončena

BanglaKids je dlouhodobý rozvojový program nevládní humanitární organizace ADRA, zaměřený na adresnou podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Bangladéši. Poskytujeme vzdělání dětem z chudých rodin a zlepšujeme jejich životní podmínky. Tímto způsobem přispíváme ke zmírňování chudoby a utrpení lidí.

Adopci bangladéšských dětí na dálku se věnujeme již od roku 1999. Díky Vám, dárcům převážně z České a Slovenské republiky, zajistila ADRA vzdělání více než 7 200 bangladéšským dětem a otevřela jim tak cestu k lepší budoucnosti.

V programu BanglaKids klademe největší důraz na vzdělání. Současně zajišťujeme dětem a jejich rodinám podporu v oblasti potravinové pomoci a lékařské péče. Provádíme také rekonstrukce školních prostor a zkvalitňování zdrojů pitné vody na školách. Více o podpůrných projektech naleznete zde.

Dlouhodobým cílem programu BanglaKids je podpora škol a místních komunit tak, aby se stávaly soběstačnějšími a méně závislými na vnější pomoci.

Proč to děláme?

Máme rádi děti a věříme, že vzdělání je jedním z nejúčinnějších nástrojů na potírání chudoby, které mladým lidem otevírá nové možnosti. Díky vzdělání mohou získat lépe placenou práci, rozvíjet se a pomoci celé rodině.

V Bangladéši žije více než 24 mil. lidí za méně než 1,9 USD na den, tedy pod hranicí chudoby stanovenou OSN. Číst a psát umí jen něco málo přes polovinu dospělých. Negramotní lidé se stávají levnou pracovní silou, s nízkým a nestálým příjmem. Chudoba je jejich osudem, který se předává z generace na generaci. Poskytováním vzdělání dětem se tuto situaci snažíme změnit.

Jak se můžete zapojit?

Vyhledejte si na našem webu informace o dětech, které dárce prozatím nemají. Vyberte si dítě/děti, které chcete podpořit, a staňte se dárcem. Pravidelnými dary, které se zasílají na účet ADRA, pak děti podporujete ve studiu na vesnických nebo internátních školách. Náš tým zajistí administrativu a vše potřebné.