SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA - VINOHRADY

Kalendář (nejen) sborových akcí


Editovat kalendář mohou všichni členové výboru sboru, vedoucí oddělení, správce Londýnské, webu, zpravodaje. (Editace prostřednictvím účtu sborvinohrady@gmail.com).
Všichni uživatelé zde mohou prohlížet akce, týkající se sborových aktivit. Některé kalendáře jsou ale vyhrazené k prohlížení pouze výše uvedeným osobám, a to hlavně kvůli možnosti plánování akcí tak, aby nedocházelo k nežádoucím souběhům a kolizím - aktivit, prostor, i účastníků :-)