Víkendovka Hrozinek (potáborová), 7. - 8. 2015, Praha

Při seznamovačkách a odpolední velké městské hře jsme fotit nestíhali... měli jsme moc práce... :-) Ale všichni byli moc šikovní!

večeře připravená ochotnými rodiči byla mňam! Večer jsme se přesunuli dolů do sálu pod kavárnu...

tam jsme zpívali (znáte tu o medvědech, včelce nebo lachtanech?), povídali (co nás čeká, co chceme...)

Fotogalerie CASD Londýnská 30